21 t/m 26 
OKTOBER 2022
In de historische
binnenstad van Sittard
 
 

Huisregels Oktoberfeest Sittard

Huisregels

1. Bij iedere ingang  hangen de huisregels van het Oktoberfeest in Sittard. De huisregels gelden gedurende alle dagen van het evenement, vrijdag tot en met woensdag.

2. Aanwijzingen van organisatie en/of beveiligingspersoneel dienen te allen tijde door bezoekers te worden opgevolgd. Indien de organisatie het noodzakelijk acht, kunnen bezoekers aan fouillering onderworpen worden. Bezoekers die daar niet mee instemmen, kunnen de toegang tot de paviljoens worden ontzegd.

3. Elke bezoeker is verplicht zich bij de ingang, of gedurende het evenement, te kunnen legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, is de organisator bevoegd de bezoeker te weigeren en/of te verwijderen uit het paviljoen.

4. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, draagt het beveiligingspersoneel betreffende persoon over aan de politie.

5. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht een bezoeker te verwijderen van het festivalterrein, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven.

6. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd.

7. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen voor iedereen onder de 18 jaar. Ook het kopen en doorgeven aan iemand onder de 18 jaar is verboden. Hier zal streng op gelet worden. Bezoekers, jonger dan 18 jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank zullen worden verwijderd uit het paviljoen.

8. In alle paviljoens geldt een rookverbod

9. Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/ of in het in bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Alle soft- en harddrugs worden in beslag genomen. Bij waarneming hiervan zal de politie ingeschakeld worden.

10. Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, drugs, flessen, blikjes glaswerk, wapens, vuurwerk, karren, geluidsapparatuur etc.

11. Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren

12. (Huis)dieren zijn niet toegestaan in de paviljoens

13. Afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd

14. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom het evenement uit te delen. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

15. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement foto- of video opnames te maken zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie

16. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden, alle bezoekers geven door betreden van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

17.  Het betreden van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.

18. Kenmerkende negatief sfeerbepalende kleding is niet toegestaan.

19. Het is niet toegestaan fietsen, brommers, motoren of voorwerpen die een obstakel kunnen vormen mee het terrein op te nemen.

20. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden zal op de veroorzaker worden verhaald

21. Elke bezoeker dient zich bij aankomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.

22. In omstandigheden waarbij dit regelement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.